Label Rouge

Ofta efterhärmad, men aldrig uppnådd… Label Rouge är en officiell beteckning som garanterar produkternas höga kvalitet. I klarspråk betyder det en ojämförlig upplevelse av smak och konsistens av både kyckling och ägg från Label Rouge.  Hur kan man uppnå en så hög kvalitet? Samtliga produktionssteg omfattas av strikta specifikationer som är särskilt krävande vad gäller djurens välmående.

VÄLMÅENDE

Uppfödda utomhus så har våra fåglar för både ägg- och köttproduktion, under dagtid, året runt, tillgång till stora skuggiga utrymmen i skydd av träd. Under natten har fåglarna åtkomst till hönshus som är försedda med luckor, som ser till att ett maximalt antal djur inte överskrids. Inomhus tillämpas i allmänhet golv-uppfödning på ströbädd och/eller på galler för ankuppfödning.

SAKKUNSKAP, ENGAGEMANG

Djuruppfödarna från Label Rouge ägnar sin vardag åt att sköta om sina djur och att säkerställa att de befinner sig vid god hälsa. Engagemanget från dessa kvinnor och män är mer än bara ett löfte. Det visar sig bland annat i respekten för produktionsvillkoren som är fastställda i specifikationerna. Engagemanget fastställs genom kontroller, oavsett om de är interna eller externa (realiserade av en oberoende certifierande organisation eller av en statlig myndighet).

LABEL ROUGE, HÅLLBAR UPPFÖDNING

Djuruppfödare av Label Rouge fåglar tillämpar ett hållbart lantbruk. De föredrar foder som är både nyttigt och naturligt för matning av djuren. För att ombesörja djurens hälsa väljer de i första hand växtbaserade alternativa behandlingsmetoder för djur, som till exempel eteriska oljor och homeopatiska preparat.

FÖR I ÅR, LÅT OSS PRATA OM DJURENS VÄLMÅENDE

Det är en av stöttepelare av våra uppfödningsmetoder. Det är strikt tillämpade tillvägagångssätt med uppfödningsenheter som kontrolleras regelbundet. Låt oss prata konkret om vad djurens välmående betyder för Label Rouge fåglar.

När vi på Label Rouge pratar om djurens välmående, så är en av de viktigaste aspekterna vilket utrymme som djuren har till sitt förfogande, både inomhus och utomhus. Höna, pärlhöna, anka, kalkon, vaktel… samtliga fåglar från Label Rouge har under hela året och under hela dagen åtkomst till skuggade utrymmen, i skydd av träd, utomhus. Det är utrymmen där minst 20 träd eller buskar ska finnas. Där varje djur har tillgång till en yta för att ge uttryck för sina naturliga beteenden.
Natten tillbringar djuren inomhus, på ströbädd eller hö och/eller galler och den tillgängliga ytan får inte överskrida 400 m2. Dessa Label Rouge installationer är utrustade på ett sätt som tillfredsställer fåglarnas fysiologiska behov. Ventilation, luftning och belysning skapas på ett naturligt sätt tack vare ljusinsläpp och öppningar.
För Label Rouge handlar djurens välmående också om tidsaspekten, att ha en lång växttid. Den minsta uppfödningstiden är definierad enligt fågel-ras. Till exempel, minst 81 dagar för en kyckling och minst 94 dagar för en pärlhöna. Det betyder att vi väljer tåliga raser som växer långsamt. Dessa raser är mycket motståndskraftiga mot sjukdomar och har därmed mindre behov av läkemedel. Men oavsett motståndskraften mot sjukdomar, så föredrar uppfödarna alternativa sjukdomsbehandlingar som baseras på medel från växtriket, eteriska oljor och behandling med homeopatiska preparat…
Sedan begynnelsen är det som utgör vår särskilda djuruppfödning, alla rutiner och vårt tillvägagångssätt. Detta tillsammans med uppfödarnas engagemang garanterar bland annat den mycket höga kvaliteten på våra produkter.

>